แบบ สบช3 ปี 2556

แบบ สบช3 ปี 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบ สบช3 ปี 2556

 1.5ล้าน ขายถูก ทาวน์เฮ้าส์ 3ชั้น หมู่บ้านทวีทอง3 บางพลี ไม่ต้องดาวน์ ติดแบล็คลิสก็ซื้อได้ [ ลงประกาศ ]
 การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ประกาศกรม เรื่องกำหนดวิธีการยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ระหว่าง ประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) พ.ศ.2550. 5. คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2555. 6. แบบพิมพ์ ...
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=37

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556
 เตือนนิติบุคคลส่งงบการเงินประจำปี หากเลยกำหนดต้องถูกปรับสูงสุด 5 หมื่น ...
echo Out 27 มีนาคม 2556 / 15:23:47 พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ --> ....3)แบบใหม่ ซึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม 2555 ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบพิมพ์ ...
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130327152347

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556
 การยื่นงบการเงิน และค่าปรับยื่นงบล่าช้า - จดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือน ...
9 เม.ย. 2009 ... จากเดิมที่ต้องส่งแบบ สปช.3 จำนวน 3 ฉบับ และงบการเงิน 2 ชุด ปัจจุบัน(ปี 2551) ให้ส่ง แบบ สปช.3 ... (แล้วแต่ประเภทกิจการ) อีกอย่างละ 1 ชุด. *การกรอกแบบนำส่งงบการเงิน (ส. ..3) .... อัตรานำส่งเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2556 (กฎกระทรวง) ...
http://www.kiatchai.com/archives/1139

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ Federation of Accounting ...
รายงานประจำปี. กฏหมาย. พรบ. วิชาชีพการบัญชี พ.ศ. ... กำหนดการทดสอบ ในวันเสาร์- อาทิตย์ที่ 10, 16-17, 23-24, 30-31 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตรวจ สอบรายชื่อ ... การยื่นแบบ ส.บช. 3 และ ภ.ง.ด. 50 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ read more ...
http://www.fap.or.th/

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556
 แบบฟอร์มภาษีและแบบฟอร์มอื่นๆ - จดทะเบียนบริษัท รับทำเงินเดือน รับทำ ...
26 ธ.ค. 2010 ... แบบฟอร์มภาษีของสรรพากรถูกจัดเก็บในรูป pdf ไฟล์. ... แบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีายชื่อผู้ถือ หุ้น · หนังสือนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น · โปรแกรมกรอกแบบ ส.บช.3 (ปี พศ. ... อัตรา นำส่งเงินสมทบประกันสังคมสำหรับปี 2556 (กฎกระทรวง) ...
http://www.kiatchai.com/archives/1782

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556
 หนังสือพิมพ์ ข่าวบัญชี: หน้าหลัก
... สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 328 - 2110, แบบ ส.บช. 3 แบบใหม่ ... สามารถลงประกาศได้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนนี้ โดยระบุวันที่ประชุมเป็น 30 เมษายน 2556 ได้ ... ขั้นตอนการลงประกาศประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองงบปี 55 ...
http://www.thaiaccountnews.com/

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556
 อบรมบัญชีผู้ประกอบการ Dnsmt - YouTube
26 ม.ค. 2013 ... 1 3 53 ภงด.1ก ภพ 30 ประมาณการกลางปี ภงด 51 สิ้นปี ภงด 50 และกรอกแบบสบช 3 นำ ส่งกระทรวงพาณิชย์ กฎหมายล่าสุด ... Watch Later ปิดงบการเงินปี 2556by สถาบันอบรม ดีเอ็นเอส เอ็มที 1 view; 3:58. Watch Later บัญชีสำหรับผู้บริหารby ...
http://www.youtube.com/watch?v=44qm6wMQkx0

คำค้น: แบบ สบช3 ปี 2556

แบบ สบช3 ปี 2556