แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 Downloads
แบบฟอร์มจากฝ่ายแผนงาน. -
http://www.pbps.ac.th/download.html

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
 ระบบการดูแลพฤติกรรม ของนักเรียน - โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา
การจัดทำเอกสารหลักฐาน การศึกษา · ระบบการดูแลพฤติกรรม ของนักเรียน ... เพื่อให้การ ดูแลนักเรียนโรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักการ ... 3.3 บันทึกเสนอข้อตัดคะแนน นำส่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ( แบบฟอร์ม ปค.07, ปค.04 ) 4.
http://iqra.ac.th/html/teacher7.html

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
 มาตรการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน
ต้นปีการศึกษา นักเรียนจะมีความประพฤติ 100 คะแนน. หมวดที่ 1 การเรียน. ลาดับ. ที่. รายการพฤติกรรมของนักเรียน. ครั้งที่ คะแนน. ที่ตัด. หมายเหตุ. 1 มาสาย. 1. 2 ... 7 ไม่ส่งใบ สารวจนักเรียนประจาวัน. -. 10 ... 24 ไม่ส่งเอกสาร , หนังสือราชการของทางโรงเรียนให้. ผู้ ปกครอง ...
http://ymr.ac.th/pk2.pdf

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
 หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤติ
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน-นักศึกษา เพื่อให้เหมาะสม จึงอาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน-นักศึกษา พ.ศ.2548 ...
http://www.mtc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=85

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
 ระเบียบครูฝ่ายปกครอง - โรงเรียนอิสลามสันติชน
เพื่อให้การควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมี ... การตัดคะแนนความประพฤติ ให้ครูส่งแบบแจ้งผลการปฏิบัติการตามแบบฟอร์มของ ...
http://www.islamsantichon.ac.th/subindex.php?page=content&category=&subcategory=42&id=90

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
 ประกาศเรื่องแนวทางการพิจารณาโทษนักศึกษา พ.ศ.2548 | Student ...
ศ.2554 · เอกสาร/แบบฟอร์ม · เสนอแนะ/ร้องเรียน ... คนละ 100 คะแนน. ข้อ 2. หากนักศึกษา มีการกระทำผิดวินัยนักศึกษาและได้ถูกตัดคะแนนความประพฤติ ให้งานวินัย ...
http://student.sut.ac.th/sutsapa/web/?page_id=52

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน
 เอกสาร/แบบฟอร์ม | Student Council of SUT
แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา. แบบฟอร์มการขอจัดกิจกรรมของนักศึกษา · คำร้องขอ ใบรับรองการทำกิจกรรม ... ใบลงเวลการทำงานรับใช้สังคม · เสนอให้ตัดคะแนนความประพฤติ ...
http://student.sut.ac.th/sutsapa/web/?page_id=60

คำค้น: แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

แบบฟอร์มเอกสารการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน