Infone I930P ������

Error: non-utf8 string: infone i930p ������