Spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

 ฝากทรัพย์ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 ข่าวอบรม/สัมนา - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
19 มีนาคม 2556 Post by : ฤทัยรัตน์ ใจถาคำ .... คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยด้วย spss" ระหว่างวันที่ 9-10 ...
http://www.sci.nu.ac.th/science/news-cate.php?cate=2

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 วัดผล
การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล · ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ ... หอสมุด ม. ศรีนครินทรวิโรฒ · หอสมุด .นเรศวร · หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์. Skip เว็บไซต์ที่น่าสนใจ ... 18-20 มี.ค. 2556. คณะครุศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 3,500.-. 1 มีนาคม 2556. 2. โมเดล HLM ...
http://www.watpon.com/

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 Scholarship - Faculty of Graduate Studies, Mahidol University ...
28 ก.พ. 2013 ... จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ... ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ... 18. น.ส. วดี พราหมณ์กระโทก 5337652 SPSS/M ...
http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/scholarship/rs125_02_th.php

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 2 - กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 ณ อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
http://www.nualumni.nu.ac.th/index.php?p=all_news_type_1.php&st=10

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS ... โครงงานนิสิต นวัตกรรมนิสิต ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสหเวชศาสà.
http://www.ahs.nu.ac.th/

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ .นเรศวร | Facebook
นเรศวร is on Facebook. To connect with งานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจฯ .นเรศวร, sign up for .... Photo: ข่าวดี!!! ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดเพิ่มสิทธิ ... Photo: อบรมการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS. Like · Comment · ...
http://www.facebook.com/pages/งานบัณฑิตศึกษา-คณะบริหารธุรกิจฯ-มนเรศวร/387066801378757

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 เลขานุการหลักสูตร « บัณฑิตวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ระดับชาติ. 1. สุบิน ยุระรัช. (2556). การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 15 (4), 14 หน้า. (อยู่ระหว่างรอพิมพ์). 2. ... ความ เชี่ยวชาญ. 1. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS, LISREL, MLwiN, HLM. 2.
http://www.spu.ac.th/graduate/bangkane/courses/phd/bangkane-philosophy/education/faculty/secretarial-course

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556
 ๖) การเปรียบเทียบตัวแบบลอจิตและการใช้ ROC Curve - คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 5. Kanyaphorn ...... วารสาร วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 6(1), 40-54. 310 ... SPSS, SAS, และ MTB. พิมพ์ครั้ง ที่ 3.
http://www.sci.buu.ac.th/research/downloads/journal/2556-1/2556-01-06.pdf

คำค้น: spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556

spss มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556